logo
11/36 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 38657527
Di động: 0903627483
Fax: (08) 39718654
Email: nhuhaduy@vnn.vn      Website: www.tauhutbun.com.vn
Tin tức

Tháng 12/2014 Công ty đóng mới Tàu HV1200 . Dự kiến thời gian thực hiện 4 tháng.Kinh doanh
Hỗ trợ kỹ thuật
3
12
129402