logo
11/36 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 38657527
Di động: 0903627483
Fax: (08) 39718654
Email: nhuhaduy@vnn.vn      Website: www.tauhutbun.com.vn
Thiết bị thủy lực

THIẾT BỊ THỦY LỰC LẮP TRÊN TÀU HÚT BÙN

  1- ĐỘNG CƠ THỦY LỰC

 
  2-BƠM THỦY LỰC


Kinh doanh
Hỗ trợ kỹ thuật
2
5
106620