logo
11/36 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 38657527
Di động: 0903627483
Fax: (08) 39718654
Email: nhuhaduy@vnn.vn      Website: www.tauhutbun.com.vn
Thiết bị công trình

THIẾT BỊ LẮP ĐẶT TRÊN TÀU HÚT BÙN

ĐỘNG CƠ DIESEL 
      ĐỘNG CƠ CATTERPILLAR
       ĐỘNG CƠ CUMMINNS


      ĐÔNG CƠ MITSUBISHI
 


  
       ĐỘNG CƠ DOOSAN
      ĐỘNG CƠ BAUDOUIN

 HỘP SỐ DẦU 
     HỘP SỐ ZF
 

     HỘP SỐ DONG I 

         HỘP SỐ FADA 

BƠM BÙN 

 
 TỜI THỦY LỰC


ỐNG XÃ CAO SU


  

 
Kinh doanh
Hỗ trợ kỹ thuật
1
16
106613